“If you continue to keep your dream in your mind,
the time will come without fail, when your dream will come true!

꿈은 계속 간직하고 있다면, 반드시 실현할 때가 온다 !

입학정보및공지사항

조회수 1783
제목 2019학년도 신입학모집안내
 
2019학년도 신입생 모집대      상    : 중학교 졸업예정자 및 졸업자
모집과목    : 보컬,드럼,베이스,기타,미디,작곡,건반,관현악
원서접수    : 2018.12.17일(월)~27일(목) 5시까지
실기시험    : 2018.12.28일(금)
합격자발표 : 2018.12.31일(월) 12:00시
등록기간    : 2019.1월 2일(수)~4일(금)
                 

 


 

작성자
첨부파일
신입학 모집요강(안양실용음악학교)_2019학년도_.pdf