“If you continue to keep your dream in your mind,
the time will come without fail, when your dream will come true!

꿈은 계속 간직하고 있다면, 반드시 실현할 때가 온다 !

입학정보및공지사항

조회수 137
제목 2019학년도 전.편입학 모집


2019학년도 전.편입학 모집

대      상    : 현재 고등학교 1학년 2019학년도 2학년 모집
 
모집과목    : 기타,보컬,베이스,드럼,미디,작곡,건반,관현악
 
원서접수    : 2018.12월 17월~1월10일(목) 5시까지
 
실기시험    : 2019.1.11일(금)


 

합격자발표 : 2019.1.14일(월)
 
등록기간    : 2019.1.15일(화)~17일(목)
 
(원서접수 방법은 신입생과 동일합니다)                  
작성자
첨부파일